Procurement Process Outsourcing - inhuur externen

Procurement Process Outsourcing (PPO) is een vorm van Business Process Outsourcing (BPO), waarbij een werkgever haar inhuur processen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een externe partij die het inhuurproces efficiënter en effectiever kan uitvoeren en/of werkgever een hogere kwaliteit en output biedt tegen lagere kosten. 

Waarom Procurement Process Outsourcing
Veel werkgevers zijn op zoek naar kostenbesparende maatregelen. Één van de eerste maatregelen die worden afgekondigd is het reduceren van extern personeel. Het is vaak lastig om controle te houden over de uitgaven wat betreft inhuur. Zo wordt er vaak vanuit verschillende afdelingen ingehuurd, circuleren er verschillende soorten voorwaarden met diverse leveranciers en is er geen eenduidig tariefbeleid. Gevolg: uw organisatie betaalt mogelijk te hoge tarieven en is niet (volledig) gevrijwaard van de risico’s die komen kijken bij een mogelijk faillissement van een leverancier.

Onze werkwijze
Door middel van een Procurement Process Scan (PPS) brengt Tibbit Groep allereerst uw gehele inhuurproces in kaart. Hierbij worden door middel van interviews met betrokken medewerkers de stappen en werkwijzen beschreven vanaf het inhuur verzoek van een afdeling tot de start en/of beëindiging van de inzet van een externe medewerker. Bovendien nemen wij hierin ook het relevante deel van het administratieve en contractuele proces mee. U kunt hierbij denken aan contractbeheer, opbouw personeelsdossier, screening (PES), facturatie en fiscale risico afdekking.

De PPS resulteert in een helder en bondig adviesrapport over uw inhuurprocessen dat met u wordt besproken. Daarbij worden meteen verbeterpunten geformuleerd.
Door de uitkomsten van het rapport kunt u weloverwogen een afweging maken of en welke onderdelen van het inhuurproces u wilt outsourcen naar Tibbit.  

Meer weten?
Klik op contact

 

TIBBIT Tweets