Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing (RPO) is een vorm van Business Process Outsourcing (BPO), waarbij een werkgever haar recruitment proces geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een externe partij die het (deel)proces efficiënter en effectiever kan uitvoeren en/of werkgever een hogere kwaliteit en output biedt tegen lagere kosten.

Waarom Recruitment Process Outsourcing
Recruitment is een essentieel onderdeel van uw organisatie. Recruitment zorgt voor een kwantitatieve en kwalitatieve instroom van personeel. Een niet optimaal functionerend recruitment proces beïnvloedt direct het succes van een organisatie, het imago naar de arbeidsmarkt en het imago van de HR organisatie.
 
Onze werkwijze
Samen met u inventariseren wij uw organisatiedoelstellingen en de onderdelen van het recruitmentproces die u kunt uitbesteden. Een deel van de werkzaamheden kan door onze consultant(s) worden uitgevoerd bij u op locatie. Zij kunnen daarbij worden ondersteund door collega’s op ons kantoor, (internet)marketing en recruitment technologie. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de bij Tibbit aanwezige kennis en hulpmiddelen. 

Kiest u voor Tibbit dan kunnen wij zorgen voor:

  • Bepalen van uw recruitment strategie
  • Vormgeven van functieprofielen
  • Optimaliseren van arbeidsmarktcommunicatie en mediaplanning
  • Coördineren van activiteiten Werving & Selectie bureaus
  • Afhandelen van instroom van CV’s (mogelijk SPOT)
  • Uitnodigen en afwijzen van kandidaten
  • Uitvoeren van eerste ronde interviews
  • Het voeren van contractonderhandelingen
  • Employment screening en referentiechecks.

Meer weten?
Klik op contact

 

TIBBIT Tweets